Vänföreningen MHOSLJ Götaland

Vänföreningen MHOSLJ Götaland är en förening som verkar fristående under den Militära- och Hospitallära Sankt LazarusOrden-Malta. Vänföreningens syfte är att låta likasinnade träffas under trevliga och ordnade former, att diskutera gemensamma intressen och verka för föreningens och Ordens högre mål – som består i att stödja de som har det svårt, sjuka och nödställda, på de sätt som vi gemensamt finner lämpliga.

Målet med föreningens grundläggande arbete är att finna vägen för dem som senare känner sig manade att träda in i ett fullvärdigt medlemskap i Sankt LazarusOrden.

Daniel Norrgård Darelli, ordförande
0761-28 86 91, daniel@darelli.se