Välkommen

Välkommen till Storprioratet Sverige av den Militära och Hospitallära Sankt LazarusOrden av Jerusalem och dess officella Webplats. Vår förhoppning är att här ge en bild av Sankt LazarusOrden och den verksamhet som vi bedriver inom Storprioratet Sverige.

Vår Orden är gammal, den bildades redan under korstågstiden år 1098 i Jerusalem och de utmaningar som vår Orden hade då är desamma idag: att bistå de fattiga och sjuka.

Tycker Du att det verkar intressant att delta i vår verksamhet – som medlem eller bidragsgivare – kontakta oss då för en förutsättningslös diskussion.

För en mer utförlig presentation av den världsomspännande Sankt LazarusOrden, rekommenderar vi vår officiella internationella Webplats: www.orderofsaintlazarus.org

H.E. Björn J. Pettersson
Conte di Gàmbara
Storprior