Medlemskap

I dag är Den Militära och Hospitallära Sankt LazarusOrden av Jerusalem en internationell, självstyrande och oberoende enhet, som styrs av sin egen Konstitution. Vår Orden är opolitisk, ekumenisk och ickekonfessionell, då medlemsskap i Orden är öppen för alla kristna män och kvinnor.

Som medlem i Den Militära och Hospitallära Sankt LazarusOrden av Jerusalem förpliktigar man sig att – efter personlig förmåga – aktivt stödja Ordens grundsatser och humanitära projekt.

Vidare krävs att man deltager i ett (!) möte per år – företrädesvis vid det Internationellt välbesökta Årsmötet i Stockholm i maj varje år.

Vi är en arbetande Orden och vi har mycket som vi vill uppnå. Om Du fortfarande är intresserad av ett ev. medlemskap, uppmanar vi Dig att kontakta oss via mail info@sanktlazarusorden-sverige.se eller på Ordens Kanslitelefon (telefonsvarare) 08-544 723 00.