Storprioratet Sverige

Ordensledning


Storprior
H.E. Björn J. Pettersson GCCLJ-J

Andlig Prior
H.E. Biskop em Bengt Wadensjö EGCCLJ-J

Prior
H.E. Geoff Erici GCLJ-J


Kansler
Jan Sjöblom KCLJ-J


Kommenderiet S:t Erik, Stockholm

Kommendator
Bengt Palm KLJ

Vice Kommendator 
Lisa Sjöblom CLJ-J


Kommenderiet S:t Göran, Stockholm

Kommendator 
Thomas Erlandsson KLJ

Vice Kommendator 
Kristina Ekstrand-Dahlberg DLJ


Kommenderiet S:ta Birgitta, Uppsala

Kommendator 
Lars Lagerström KLJ

Vice Kommendator 
Patrik Thomé CLJ


Delegationen S:ta Helena, Jönköping
Delegat
Daniel Norrgård Darelli CLJ
Vice delegat

Ämbets- och tjänstemän

Prelat Komminister K-G Fridman SChLJ

Vice Prelat Komminister Markus Holmberg AChLJ

Skattmästare Gunnar Kjellberg KCLJ

Marskalk Peter Edelsvärd CLJ

Juridisk Rådgivare Patenträttsrådet Ulf Hallin CLJ

Hospitalit Dr of Naprapathy Peder Norman CLJ-J

Almoner (Insamlingsledare) Solveig Lagerholm DGCLJ-J

Härold Victor Karlsson CCLJ

Hemsideansvarig Lisa Sjöblom CLJ-J