Storprioratet Sverige

Ordensledning


Storprior
H.E. Björn J. Pettersson GCCLJ-J

Andlig Prior
H.E. Biskop em Bengt Wadensjö EGCCLJ

Prior
H.E. Geoff Erici GCLJ-J


Kansler
Jan Sjöblom KCLJ


Kommenderiet S:t Erik, Stockholm

Kommendator
Joen Ulfsäter KCLJ

Vice Kommendator 
Bengt Palm CLJ


Kommenderiet S:t Göran, Stockholm

Kommendator 
Thomas Erlandsson CLJ

Vice Kommendator 
Kristina Ekstrand-Dahlberg CLJ


Kommenderiet S:ta Birgitta, Uppsala

Kommendator 
Claes Kihlberg KCLJ

Vice Kommendator 
Lars Lagerström CLJ


Ämbets- och tjänstemän

Prelat Komminister K-G Fridman SChLJ

Vice Prelat Komminister Markus Holmberg AChLJ

Registrator Jan Jönsson KLJ

Skattmästare Gunnar Kjellberg KLJ

Marskalk Jonas Lebrand CLJ

Juridisk Rådgivare Patenträttsrådet Ulf Hallin CLJ

Hospitalit Dr of Naprapathy Peder Norman CLJ-J

Almoner (Insamlingsledare) Solveig Lagerholm DGCLJ-J

Härold Victor Karlsson CCLJ

Hemsideansvarig Fredrik Topplund KCLJ