Välgörenhetsverksamhet

Under en följd av år har en mångfald kläd-, bohags- och pengainsamlingar av
betydande omfattning genomförts till bidragsmottagare i såväl Sverige som
utomlands.

Insamlingsverksamhet
Storprioratets insamlade medel från genomförda kläd- och bohagsinsamlingar
går sedan år 2010 oavkortat till Frälsningsarmén/Myrorna i Sverige. Dessa
insamlingar har inneburit att gåvor till ett uppskattat värde mellan kr 200.000 –
300.000 årligen har kunnat skänkas och överlämnas till Frälsningsarmén/
Myrorna.

Penninggåvor
Storprioratet utövar även välgörenhet genom utdelning av penninggåvor till
behjärtansvärda ändamål. Utdelning av penninggåvor har bl.a. skett till
nedanstående gåvomottagare:
Stiftelsen ”Livslust” i Lettland (årligen under 2010 – 2018)
”Jul tillsammans” i regi av Diakonin vid Ulricehamns Pastorat (år 2019)
Hjärt- och Lungfonden (år 2020)
Stiftelsen Maskrosbarn (år 2020)

Övrig välgörenhetsverksamhet
Donation av drygt 100-talet ny litteratur till Hjo Folkhögskola, Skara Stift, till ett
icke obetydligt värde (år 2019)

Välgörenhetskonserter
År 2007 genomfördes en första Välgörenhetskonsert i Finska Kyrkan,
Stockholm. Behållningen från denna överlämnades till Stadsmissionen.
Ytterligare en uppskattad Konsert arrangerades hösten 2008 i samarbete med
Stockholms Stadsmission och Finska Församlingen i Stockholm.
En kvällsmusikgudstjänst genomfördes i december 2009 genom vårt
Stockholmsbaserade Kommenderi Sankt Eriks försorg. Den vid gudstjänsten
insamlade kollekten tillföll Stiftelsen Livslust hjälpverksamhet i Lettland.
I december 2012 anordnade Kommenderiet Sankta Birgitta i Uppsala en
musikgudstjänst i Helga Trefaldighets kyrka. De insamlade medlen tillföll
Stadsmissionen i Uppsala.

Under år 2020 var tänkt att återuppta Storprioratets tidigare aktivitet med
välgörenhetskonserter. Av kända skäl har detta beklagligtvis ej kunnat
genomföras.