Välgörenhetsverksamhet

Insamlingsverksamhet
Under en följd av år har en mångfald kläd-, möbel – och pengainsamlingar av betydande omfattning genomförts till bidragsmottagare i såväl Sverige som utomlands.

Storprioratets insamlade medel tillfaller oavkortat Ordens bidragsmottagare (i Sverige från och med 2010, Frälsningsarmén/Myrorna och i Lettland Stiftelsen ”Livslust”). 2015-års insamling gjorde att en gåva av 230.000 kronor kunde skänkas till Frälsningsarmén/MYRORNA..

Fr.o.m. 2008 har vi dessutom återupptagit s.k. ”Bring and Buy”-möten som en trevlig insamlings- och mötesform.

Välgörenhetskonserter
2007 genomfördes en första Välgörenhetskonsert i Finska Kyrkan, Stockholm. Behållningen från denna överlämnades till Stadsmissionen. Ytterligare en uppskattad Konsert arrangerades hösten 2008 i samarbete med Stockholms Stadsmission och Finska Församlingen i Stockholm. En

Kvällsmusikgudstjänst genomfördes i december 2009 genom vårt Stockholmsbaserade Kommanderi Sankt Eriks försorg. Den vid gudstjänsten insamlade kollekten tillföll Stiftelsen Livslust hjälpverksamhet i Lettland.

I december 2012 anordnade Kommanderiet Sankta Birgitta i Uppsala en musikgudstjänst i Helga Trefaldighets kyrka. De insamlade medlen tillföll Stadsmissionen i Uppsala.