Insignier för Kaplaner

Följande grader förekommer inom Sankt LazarusOrden, från dess lägsta till dess högsta. Nedan angivet med våra internationella betäckningar.

Ytterligare information om Ordens förtjänst- och ämbetstecken finns i Ordens konstitution.

Insignier för Kaplaner


Assistant Chaplain (AChLJ)
Bär Ordenskorset i band med bouton på vänster bröst.


Chaplain (ChLJ)
Bär Ordenskorset i band om halsen.


Senior Chaplain (SChLJ)
Bär Ordenskorset med en eklövskran i band om halsen. Dessutom en Kraschan i guld på vänster sida.


Chaplain Prelate ChPLJ)
Bär ett band över högra axeln så att Ordenskorset med eklövskrans hänger på vänstra höften. Dessutom en Kraschan i guld på vänster sida.


Ecclesiastical Grand Cross Chaplain (EGCLJ)
Bär ett band över högra axeln så att Ordenskorset med Krona och eklövskrans hänger på vänstra höften. Dessutom en Kraschan i guld på vänster sida.


Ecclesiastical Grand Cross Chaplain with Grand Collar (EGCCLJ)
Innehavare av Ordens högsta grad (ECCLJ) bär Ordenstecknet med Krona och eklövskrans i Ordensband över höger axel, Kraschan i guld samt Ordenskedja (The Grand Collar of the Order).