Insignier för Damer

Följande grader förekommer inom Sankt LazarusOrden, från dess lägsta till dess högsta. Nedan angivet med våra internationella betäckningar.

Vid inträde i Orden utgör graderna MLJ och OLJ  inträdesgrader. I speciella fall (och med godkännande av Ordens internationella ledning) kan även graden CCLJ komma ifråga.

Ytterligare information om Ordens förtjänst- och ämbetstecken finns i Ordens konstitution.

Insignier för damer


Dame  (MLJ)
Bär Ordenskorset i en rosett på vänstra sidan. 


Dame Officer (OLJ)
Bär Ordenskorset i en rosett med bouton på vänstra sidan.


Dame Commander (CCLJ)
Bär Ordenskorset i en rosett med bouton på vänstra sidan.


Dame Commander with Star (CLJ)
Bär Ordenskorset i en rosett med bouton på vänstra sidan. Dessutom en Kraschan i silver på vänster sida.


Dame Grand Officer 2nd Class (DLJ)
Bär Ordenskorset med en eklövskran på vänstra sidan. Dessutom en Kraschan i guld på vänster sida.


Dame Grand Officer 1st Class (DCLJ)
Bär ett band över högra axeln så att Ordenskorset med eklövskrans hänger på vänstra höften. Dessutom en Kraschan i guld på vänster sida.


Dame Grand Cross (DGCLJ)
Bär ett band över högra axeln så att Ordenskorset med Krona och eklövskrans hänger på vänstra höften. Dessutom en Kraschan i guld på vänster sida.


Dame Grand Cross with Collar (DGCCLJ)
Innehavare av Ordens högsta grad (DCCLJ) bär Ordenstecknet med Krona och eklövskrans i Ordensband över höger axel, Kraschan i guld samt Ordenskedja (The Grand Collar of the Order).