Internationellt Stormästarmöte, GMCM 2022

Storprioratet Sverige står som tidigare meddelat värd för nästkommande
Internationella Stormästarmöte, GMCM, med deltagare från hela Europa.

Med anledning av den extraordinära situation som nu råder i Sverige och
övriga världen p.g.a Covid-19 pandemin, planeras denna sammankomst till 2022.

Separat inbjudan med närmare detaljer distribueras så snart dessa föreligger.