Nytt datum för investitur 2021

Med anledning av den extraordinära situation som nu råder i Sverige och
övriga världen p.g.a Covid-19 pandemin, har Ordensledningen för
Storprioratet Sverige beslutat att ställa in tidigare aviserat Höstkapitel med
Investitur, vilket skulle ha ägt rum lördagen den 26 september 2020.

Istället planerar Storprioratet Sverige att genomföra ett helsvenskt Vårkapitel
med Investitur lördagen den 15 maj 2021. Givetvis med reservation för
utvecklingen av den rådande pandemin

Plats för Investituren blir som tidigare aviserat Danderyds Kyrka, ca 1 mil norr
om Stockholm, med utmärkta kommunala förbindelser från Stockholm City,
med intagande av efterföljande Galamiddag å Östergårds Festlokaler.