Insignier för Herrar

Följande grader förekommer inom Sankt LazarusOrden, från dess lägsta till dess högsta. Nedan angivet med våra internationella betäckningar.

Vid inträde i Orden utgör graderna MLJ och OLJ  inträdesgrader. I speciella fall (och med godkännande av Ordens internationella ledning) kan även graden CCLJ komma ifråga.

Ytterligare information om Ordens förtjänst- och ämbetstecken finns i Ordens konstitution.

Insignier för Herrar


Knight (MLJ)
Bär Ordenskorset i band på vänster bröst.


Officer (OLJ)
Bär Ordenskorset i band med bouton på vänster bröst.


Commander (CCLJ)
Bär Ordenskorset utan trofé i band om halsen.


Commander with Star (CLJ)
Bär Ordenskorset utan trofé i band om halsen. Dessutom Kraschan i silver på vänster sida.


Grand Officer 2nd Class (KLJ)
Bär Ordenskorset med Trofé i band om halsen. Dessutom Kraschan i guld på vänster sida.


Grand Officer 1st Class (KCLJ)
Bär ett band över högra axeln så att Ordenskorset med Trofé hänger på vänstra höften. Dessutom Kraschan i guld på vänster sida.

 

Grand Cross (GCLJ)
Bär ett band över högra axeln så att Ordenskorset med Krona och Trofé hänger på vänstra höften. Dessutom Kraschan i guld på vänster sida.

 
Grand Cross with Collar (GCCLJ)
Innehavare av Ordens högsta grad (GCCLJ) bär Ordenstecknet med Krona och Trofé i Ordensband över höger axel, Kraschan i guld samt Ordenskedja (The Grand Collar of the Order).