Ordens Konstitution

Ordens konstitution är grunddokumentet som anger hur vår Ordens arbete är uppbyggt.
Här finns även utförligare beskrivning om respektive förtjänsttecken och minnesmedaljer.


Hämta PDF