Sankt LazarusOrden av Jerusalem

Sankt LazarusOrden av Jerusalem är en av de äldsta idag existerande riddarordnarna, då den åtminstone kan härledas tillbaka till tiden för korstågen. Från dess grundande år 1098 i Jerusalem av ”Blessed Gerard” – vilken även grundade Johanniterorden – har Ordens medlemmar varit dedikerade till tvenne ideal: hjälp till de nödlidande och sjuka samt försvar av den kristna tron.

I dag är Den Militära och Hospitallära Sankt LazarusOrden av Jerusalem en internationell, självstyrande och oberoende enhet, som styrs av sin egen Konstitution. Vår Orden är opolitisk, ekumenisk och ickekonfessionell, då medlemskap i Orden är öppen för alla kristna män och kvinnor.

Mer än 900 år efter sin tillkomst, fortsätter Sankt LazarusOrden av Jerusalem sitt arbete i mänsklighetens tjänst till försvar för den kristna tron. Lite som i gångna tider, fast numera som en världsvid gemenskap, håller Orden fast vid sina ideal i kärlekens tjänst att söka lätta bördor för lidande människor och inspirera sina medlemmar till ett liv i Kristi efterföljd.

Ordens syfte är:

  • att upprätthålla och försvara kristen tro
  • att bistå och hjälpa de sjuka och utsatta, i synnerhet de som lider av lepra
  • att främja och vidmakthålla den kristna ridderlighetens principer