Nytt datum för investitur 2020

Med anledning av den extraordinära situtation som nu råder i Sverige och övriga världen, har Ordensledningen för Storprioratet Sverige beslutat att flytta fram datumet för Vårkapitlet med Investitur, vilket tidigare aviserats till lördagen den 30 maj 2020.

Istället planerar Storprioratet Sverige i år att genomföra sitt Höstkapitel med Investitur lördagen den 26 september 2020.

Plats för Investituren blir som tidigare aviserat Danderyds Kyrka, ca 1 mil norr om Stockholm, med utmärkta kommunala förbindelser från Stockolm City, med intagande av efterföljande Galamiddag å Östergårds Festlokaler.

Separat inbjudan med närmare detaljer distribueras så snart dessa föreligger.

Enligt uppdrag,

Jan Sjöblom, KCLJ-J
Kansler