Höstkapitel 2018 i Danderyds kyrka

Höstkapitel 2018 avhölls i Danderyds kyrka den 29 september med efterföljande middag på restaurang Östergård.

Processionståget uppställt utanför Danderyds Kyrka

HE Storprior öppnar Riddarkapitlet, biträdd av bl.a. HSH Stormästaren och Eminensen Ordens Grand Spiritual Prior.

HSH Stormästarens Sambo, Fru Mona Lindqvist och HE Storpriors Hustru, Grevinnan Susanne Pettersson, förärades båda med Ordens MeritStorkors.

Broder Gunnar Kjellberg, Storprioratets Skattmästare, befordrades till StorOfficer av I:a graden/KCLJ.

Vice Kommendatorn för Kommenderiet S:ta Birgitta i Uppsala, Broder Lasse Lagerström erhöll välförtjänt befordran till StorOfficer av II:a graden/KLJ.

Storprioratet Sveriges denna dag nytillträdde Marskalk, Broder Peter Edelsvärd, befordrades till Kommendör/CCLJ.

Investituren är slutad. Recession. Korsbäraren/ den kvinnliga Storkorsriddaren Solveig Lagerholm leder utmarschen, följd av den svenske Fanbäraren Kommendören Patrik Thomé.

HE Storprior, Greven Björn J. Pettersson, tillsammans med Ordens Webmaster, Broder Fredrik Topplund och den kvinnliga Officeren Gunilla Sjösten.

Honnörsbordsdeltagarna inför den stundande Festmåltiden på trivsamma Restaurang Östergård.

Hög stämning vid alla bord