Insamling 2017

Under 2017 har Sankt LazarusOrdens kläd- och varuinsamling gett ett gott resultat, med ett varuvärdet av ca. 180. 000 kr. Tack vare vårt samarbetsavtal med Pelican Self Storage i Täby/Stockholm, har vi kunnat samla ihop alla gåvor och överlämna dessa till vår bidragsmottagare Myrorna.

Bild1. Myrornas lastbil utanför Pelicans förråd i Täby/Stockholm.

Bild2. Förrådstömning av årets insamlade gåvor.

Bild3&4. Ilastning av insamlade flyttlådor (72 st.) samt plastsäckar (11 st.), till ett uppskattat varuvärde av ca. 180.000 kr.