Investitur i Danderyds kyrka

2017 års Vårkapitel med Investitur avhölls i Danderyds kyrka.


Procession med Sveriges, Maltas samt Storprioratets Fanor.


HE Prior Geoff Erici, för dagen tf Marskalk, ledsagar de berörda medlemmarna in i Kyrkan.


Ordens Internationella Fana infördes av Kommendören Bengt Palm.


HRH Prinsen Stormästaren eskorterad av Presidenten i Suprima Konciliet HH Prins Vittorio Galoppini.


Storprioratets välbesökta Vårkapitel 2017 avhölls detta år i Danderyd den 20 maj, i närvaro av representanter för Ordens Högsta Ledning.


Biskop em. HE Bengt Wadensjö, Ordens Grand Spiritual Prior, förkunnar Trosbekännelsen samt uttalar Förböner för såväl HM Konungen, Sankt LazarusOrden, dess ledning och medlemmar samt välsignar Kapitlets insignier.
Utsökt musikalisk mellanaktsunderhållning av Far och Dotter, Lennart och Sara-Rebecka Ericsson

Recession I, anförd av Korsbäraren HE Dame Commander Solveig Lagerholm.

Recession II, uttåg efter väl förrättat värv, under ledningen av tf Marskalken HE Prior Geoff Erici.

Ett komprimerat Medlemsmöte på Restaurang Home Made innan Festmåltiden (HE Prior Geoff Erici,
HE Storprior Björn J. Pettersson, Vice Kansler Jan Sjöblom samt Skattmästaren Gunnar Kjellberg).

HRH Stormästaren, Prins Pieter Cantacuzino, talar till Festmåltidsdeltagarna.

HE Storpriors Middagstal.