Pubafton på The Bishop Arms


Evenemangsdetaljer

  • Datum:

Kommenderiet Sankt Erik
Storprioratet Sverige

Den Militära och Hospitalära Sankt Lazarus Orden av Jerusalem – Malta

E-post: sankt.erik@sanktlazarusorden-sverige.se

INBJUDAN

Kära vänner!

Härmed inbjudes Ni till Kommenderiet Sankt Eriks sociala medlemsaktivitet i form av en Pubafton
torsdagen den 22 november 2018, med start kl 19.00.

Vi träffas på puben The Bishop Arms i Stockholm för några timmars trevlig informell samvaro.

Vi har inte abonnerat puben, men väl reserverat ett 10-tal bordsplatser, vilka främst är avsedda för
de som önskar att äta mat. I övrigt gäller fri placering och cirkulation i den trevliga publokalen.

Klädkod: Smart Casual, dvs för herrar: blazer/kavaj, med eller utan slips.

Adress: Linnégatan 1, Stockholm. I hörnet Linnégatan/Sturegatan.

Var och en betalar egen kostnad för intag av mat och dryck direkt till The Bishop Arms på plats.

I samband med sociala aktiviteter erläggs en anmälningsavgift å kr 50,00 (eller valfritt högre belopp).
Denna anmälningsavgift tillfaller oavkortat Ordens välgörenhetsarbete.

För de som önskar går det bra att inbetala anmälningsavgiften till Sankt Lazarus Orden via
Bankgiro nr: 5634-3262. (V.g ange Pubkväll, samt namn på deltagare i textraden)
Alternativt via Swishnr: 123 160 69 12, Sankt Lazarusorden av Jerusalem

Då denna pubafton inte kräver någon föranmälan, går det vid detta tillfälle även bra att erlägga
anmälningsavgiften kontant på plats. Under kvällen insamlade anmälningsavgifter överförs därefter till
Ordens bankkonto genom vår försorg.

Ni hälsas alla varmt välkomna till några timmars trevlig informell samvaro.

Hälsningar

Kommenderiet Sankt Erik