Julbordskryssning 2023


Evenemangsdetaljer

  • Datum:

Kära vänner!

Härmed inbjudes Ni till att fira den internationella Sankt Lazarusdagen söndagen den 17 december. Vi uppmärksammar denna dag genom att tillsammans med medlemmar av orden äta ett traditionellt julbord, samt tillbringa några timmar tillsammans ombord på fartyget M/S Waxholm III.

Vi har inte abonnerat fartyget, men väl reserverat 15 bordsplatser, så först till kvarn. Vid stort intresse har vi även möjlighet att utöka antalet platser i mån av tillgänglighet ombord.

Klädkod: Smart Casual, dvs för herrar: blazer/kavaj, med eller utan slips.

Fartyget avgår från Nybrokajen, kajplats 9 (vid Strand Hotel) kl. 13:00, vi samlas kl. 12:45 vid landgången och beräknas ankomma åter till Nybrokajen kl. 16:00.

Kostnad för julbord samt glögg är i år 500 kr/pp, då Kommenderiet Sankt Erik valt att subventionera avgiften. Övrig dryck betalar var och en ombord på fartyget. I samband med sociala aktiviteter erläggs en anmälningsavgift å kr 50,00 (eller valfritt högre belopp). Denna anmälningsavgift tillfaller oavkortat Ordens välgörenhetsarbete.

Bindande anmälan genom erläggande av kr 550,00 till Sankt Lazarus Orden, Kommenderiet Sankt Erik, bankgiro nr: 5634-3262 (v.g. ange Julbord, samt namn på deltagare i textraden).  Alternativt via Swishnr: 123 160 69 12, Sankt Lazarusorden av Jerusalem.

Anmälan skall vara Kommenderiet Sankt Erik tillhanda senast den 10 november 2023.

Ni hälsas alla varmt välkomna till några timmars trevlig informell samvaro.

Varma hälsningar,

Kommenderiet Sankt Erik