Internationella Sankt Lazarusdagen


Evenemangsdetaljer

  • Datum:

Kära vänner!

Härmed inbjudes Ni till att fira den internationella Sankt Lazarusdagen söndagen den 17 december.

Vi uppmärksammar denna dag genom att äta ett traditionellt julbord, samt tillbringa några timmar tillsammans ombord på fartyget M/S Waxholm III (nytt fartyg för i år).

Vi har inte abonnerat fartyget, men väl reserverat 15 bordsplatser, så först till kvarn.
Vid stort intresse har vi även möjlighet att utöka antalet platser i mån av tillgänglighet ombord.

Klädkod: Smart Casual, dvs för herrar: blazer/kavaj, med eller utan slips.
Fartyget avgår från Nybrokajen, kajplats 9 (vid Strand Hotel) kl. 13:00, vi samlas kl. 12:30 och beräknas ankomma åter till Nybrokajen kl. 16:00.

Kostnad för julbord samt glögg är 650 kr/pp (inkl. anmälningsavgift). Övrig dryck betalar var och en ombord på fartyget.

Som aviserats i tidigare utsänt medlemsbrev, har ledningen för Kommenderiet Sankt Erik beslutat att introducera en anmälningsavgift å kr 50,00 (eller valfritt högre belopp) i samband med anordnande av sociala aktiviteter. Denna anmälningsavgift tillfaller oavkortat Ordens välgörenhetsarbete.

Bindande anmälan genom erläggande av kr 650,00 till Sankt Lazarus Orden, Kommenderiet Sankt Erik, bankgiro nr: 5634-3262 . (v.g. ange julbord, samt namn på deltagare i textraden).
Alternativt via Swishnr: 123 160 69 12, Sankt Lazarusorden av Jerusalem.
Anmälan skall vara Kommenderiet Sankt Erik tillhanda senast den 15 november 2017.
Ni hälsas alla varmt välkomna till några timmars trevlig informell samvaro.

Med broderliga hälsningar

Joen Ulfsäter KCLJ pp
Kommendator

Bengt Palm CLJ
Vice Kommendator