Web-shop

Jubileumsmedalj 2011
För den medlem som vill högtidlighålla Investituren 2011 och ännu inte införskaffat Minnesmedalj 2011 finns möjlighet att göra detta. OBS begränsad upplaga!

Minnesmedaljen levereras med miniatyr samt Diplom.

Kostnaden för Minnesmedalj 2011 är 465 :- vilka insättes på Ordens konto BG 5634-3262. Var god ange ”Minnesmedalj 2011” samt namn och adress.


Blazermärke

Storprioratets Blazermärke finns i begränsad upplaga.

Kostnaden för Blazermärket är 450 :- som insättes på Ordens konto BG 5634-3262. Var god ange ”Blazermärke” samt namn och adress.


Jubileums Dubbel DVD Investitur och Fest 2011

För den medlem som deltog i Investituren 2011 finns ett utmärkt tillfälle att uppleva det hela en gång till genom att införskaffa dessa 2 st DVD´s med hela Jubileumsdagen proffsigt videodokumenterad, speltid ca 100 min
Kostnaden för Jubileums DVD:n är 250 :- som insättes på Ordens konto BG 5634-3262. Var god ange ”Jubileums DVD 2011” samt namn och adress..


Foto DVD – Investitur och Fest 2011

För den medlem som deltog i Investituren 2011 finns ett utmärkt tillfälle att uppleva det hela en gång till via denna samling utsökta fotografier.1 DVD med bilder från Jubileumsdagen, med möjlighet till individuell efterbeställning av favoritbilder i önskad storlek.
Kostnaden för Foto DVD.n är 250 :- som insättes på Ordens konto BG 5634-3262. Var god ange ”Foto DVD 2011 ” samt namn och adress.