Svensk Förtjänstutmärkelse

Storprioratet Sveriges förtjänsttecken instiftades 2011 för att kunna hedra de – medlemmar och och icke medlemmar – som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt arbetat för Storprioratets bästa.

Förtjänstutmärkelsen består av en ”Diamant” i glas med tillhörande Diplom.

Årets Förtjänstutmärkelse 2011 har tilldelats Susanne Pettersson med följande motivering:
”För mångåriga insatser för ordens bästa. För ett outsinligt tålamod. För sitt engagemang och stora stöd till Storprior vars framgångsrika arbete inte skulle varit möjligt om detta stöd inte funnits. För sin generositet och sociala patos, där dörren alltid stått öppen”