Storprioratets Korkåpa

Inför Storprioratets stundande 50-års Jubileum och Stormästarmötet i Stockholm 2011 beslöts att införskaffa en Korkåpa att användas av vår Prelat vid den kyrkliga delen av vårt ceremoniel.

Ordens Prelat K-G Fridman SChLJ välsignar här Insignierna vid Investituren i Stockholm 2011-08-27.