Storprioratets Bårtäcke

Orden har under verksamhetsåret 2011 låtit tillverka ett eget vackert, tillika värdigt bårtäcke.

Detta harmonierar väl med Ordens Riddarmantel och är således svart med tvenne gröna guldkonturerade Malteserkors (ett på ovansidan och ett på främre kortsida, vänt mot församlingen).

Bårtäcket har – speciellt i landets södra provinser – en mycket lång tradition. Redan på 1600-talet började bårtäcken att användas när kistan med den döde bars från hemmet till kyrkan för jordfästning. Väl inne i kyrkan avtogs bårtäcket från kistan och denna smyckades med blommor.

Idag användes bårtäcke vid själva jordfästningen som ett värdigt alternativ till blomstersmyckning på kistan, ovanpå vilket den avlidnes ordnar,  utmärkelsetecken etc. i förekommande fall placeras.

Närmare upplysningar om användning och utlåning av Sankt LazarusOrdens bårtäcke lämnas av Storprior Björn J. Pettersson, vilken kan nås på Ordenskansliets telefon 08-544 723 00.