In Memoriam

Clas Svanström
1930 – 2012Bengt Naéssen
1918 – 2011

Kapten Bengt Naessén, S:t LazarusOrdens svenske Nestor, har avlidit i en ålder av 93 ar. Han sörjes närmast av sin dotter Kerstin samt barnbarn och barnbarnsbarn samt av sin särbo Karin.

Den år 1940 22-årige furiren vid F4 i Östersund tvekade aldrig när han erbjöds möjligheten att som frivillig deltaga i Finska vinterkriget mot den övermäktiga sovjetiska fienden. Väl på plats, tilldelades Bengt rollen som vapentekniker och ansvarig för att utrustningen skulle fungera, trots den extrema kylan på periodvis ner emot – 50 grader. Inom kort utsågs han även till chef för den främre basen ”Nora” i Kemijärvi. Efter krigsslutet fortsatte Bengt Naessen sin karriar inom Flygvapnet och var vid sin pensionering Kompanichef på F11 i Nyköping. För sina insatser erhöll han många militära utmärkelser och deltog bl.a. tillsammans med den svenske Flygvapeninspektören, Generalmajoren Silver, vid hågkomsten i Olkajarvi av 70-årsdagen av krigsutbrottet.

I vår Orden var Bengt Naessen en mycket uppskattad medlem under mer än 15 år och uppnådde StorOfficers grad (KLJ). Vid begravningsgudstjänsten i Nyköping deltog den svenska Ordensledningen och flera övriga medlemmar. Med Bengts samtycke, användes S:t LazarusOrdens Bårtacke i samband härmed för första gången (se vidare under rubriken ”Bårtäcke” här på medlemssidorna).

Vi bevarar vår Broder Bengt i just minne.

BJORN J. PETTERSSON, Storprior


Edward Bergh
1943 – 2010

Edward B Bergh har avlidit i en ålder av 67 år. Han sörjes närmast av hustrun Leonor och sonen Fredrik med familj.

Edward Bergh arbetade med datorer och var med och införde personnummer i Sverige. Han arbetade med datoriseringen av Försvaret under 18 år. Därifrån hade han många fina minnen. En period var han datachef på Utrikesdepartementet och genomförde då datoriseringen av de svenska ambassaderna runt om i världen, bland annat införde han e-post mellan dessa.

Eddie fick också under tiden på UD förtroendeuppdraget att kontrollera FN:s datorisering. Han blev uttagen tillsamman med en tjänsteman i FN, en dataexpert från Kanada. De bodde och arbetade på plats i FN:s högkvarter i New York ett par månader. Därefter var han datalärare i hustruns företag under många år.

Bland hans många intressen kan också nämnas hästar; han har bland annat varit jockey på Ulriksdal. Bilar och golf var andra intressen, men framförallt var han mycket engagerad inom olika ordnar.

Han var Frimurare, medlem av Timmermansorden, Pimpinella, Par Bricole, Amaranterorden och Innocenserorden. Som en följd av sitt stora intresse och duglighet engagerades Edward under åren i ett flertal ämbetsbefattningar. Han var en av grundläggarna till Svenska Frimurarordens Brödraförening Attundaland i Djursholm. I den Internationella Välgörenhetsorden Sankt Lazarus, grundad i Jerusalem 1098, har han förtjänstfullt beklätt ämbeten som Skattmästare och Kommendator. Edward har också varit ordförande i 1943 års män och medlem i Sällskapet.

Edward var en god organisatör. Han var hjälpsam som få. Han var nyfiken, social och mycket generös. Få äkta par har varit så sammansvetsade som Edward och hans hustru Leonor. Vi är många som deltar i hennes, sonen Fredriks och sonhustrun Lottas sorg, nu när Edward har fått ro efter sin långa kamp mot cancern.

K-G FRIDMAN, präst och frimurare


H.H. Prins
Andronic Cantacuzino
1943 – 2009

Prins Andronic ”Tony” Cantacuzino har efter en längre tids sjukdom avlidit vid en ålder av 65 ar. Han efterlämnar närmast sin sambo Karin samt döttrarna Alexandra, Desiree, Benedicte och Nathalie samt bröderna Pieter och Stefan.

Prins Andronic, av den furstliga ätten Cantacuzino, föddes i Bukarest i Rumänien 1943 som en direkt nedstigande ättling till de bysantinska kejsarna av Konstantinopel (erövrat av turkarna år 1453). I samband med kommunismens övertagande tvingades familjen att fly, varefter deras palats och landegendomar konfiskerades.

Prins Andronic kom till Stockholm från Venezula som 19-åring och utbildade sig till ingenjör. Efter att bland annat ha varit anställd hos Ahlsell & Ågren som elektroanläggningsinspektör, startade han 1975 en egen ingenjörsfirma med huvudinriktning på vvs och reglerteknik.

Hans stora intresse var bysantinsk historia i vilken han ägde djup insikt. Dessutom var han en skicklig schackspelare. Återkommande vildsvinsjakt, bland gamla Karinhalls ruiner i Tyskland, beredd de honom likaså stort nöje.

Då hans far, prins Stefan Cantacuzino, tillsammans med Eric M Engzell och Dr Bela Vasarhely DeKezdy, år 1961 till Sverige infört och här etablerat den då 863 ar gamla S:t Lazarus-orden, väcktes intresset for ordnar hos den unge prins Andronic. Under aren 1981-2004 innehade han uppdraget såsom styresman for S:t Lazarus-ordens verksamhet i Sverige och utsågs därefter till Storprior emeritus, en befattning han innehade fram till sin bortgång.

For många av oss vänner kommer charmören Tony att for alltid ihågkommas for sitt okonstlade sätt, understundom parat med en lätt burlesk framtoning, dock alltid med glimten i ögat.

ERIC M. ENGZELL, BJORN J. PETTERSSON, JOEN ULFSÄTER