Insamling till Frälsningsarmén

Efter en intensiv slutspurt sistlidna torsdag och fredag har nu årets insamling – tillika Storprioratets första till Frälsningsarmén/Myrorna  – kunnat levererats.

De 46 kollina, huvudsakligen bestående av flyttkartonger innehållande såväl rena, tidigare använda, som helt nya klädesplagg, skor, prydnads- och bruksföremål samt ett 20-tal tavlor, betingade tillsammans (enl. Ordens vedertagna omräkningsnyckel) ett gåvovärde av ca SEK. 115.000:-/€ 12.500:-.


Storprior Björn J. Pettersson och Storprioratets Insamlingsledare Solveig Lagerholm


Insamlat!!!

Musikgudstjänst i Engelbrektskyrkan

Musikgudstjänsten anordnades av Kommenderiet Sankt Erik inom Storprioratet Sverige av den över 900 år gamla Militära och Hospitallära Sankt Lazarusorden av Jerusalem.

Medverkande: Marija Kadovic – harpa, Axel Rällfors- klarinett, William de Blanche – sång och orgel, Stefan de Blanche – flygel, Maia Alexandrova – flygel samt Ensemble ur Stockholms Studentsångare.

Andakt hölls av Engelbrektskyrkans Kyrkoherde emeritus David R Holm.

Information om Stiftelsen Livslust och dess hjälparbete i Lettland gavs av Storprioratets Hospitallit Peder Norman och kollekt upptogs till förmån för densamma.

Marija Kadovic – harpa


Axel Rällfors – klarinett samt Ensemble ur Stockholms Studentsångare.


William de Blanche – sång och orgel


Deltagande musiker avtackades av Storprior Björn J. Pettersson och Storprioratets Almoner (Insamlingsledare) Solveig Lagerholm

GMCM 2009 i Ghent, Belgien

I augusti 2009 hölls ett Grand Magisterial Council Meeting i den gamla medeltidsstaden Ghent i Belgien. Storprioratet Sverige var representerat av ett 10-tal medlemmar. Det var första gången som Storprioratet Belgien hade äran att anordna detta möte. Ordens Grand Spiritual Prior Biskop Ronald Philippe Bär OSB officierade vid Investituren.


Hotel Erasmus där de flesta av Storprioratets medlemmar bodde. En medeltida miljö som de flesta blev bitna av.


Slottet Gravensteen byggdes på 1100-talet av Greve Philip av Alsace. Även Grevarna av Flandern bodde här fram till och med 1400-talet.Slottet renoverades 1885.


Ghent – känt för dess medeltida hus med sina karakteristiska fasader.


Entren till restaurangen ”De Åtta Saligheterna” – väl passande för en Lazarit.


Uppställning för Procession genom Ghent. Storprioratet Sveriges Kansler agerade Svärdbärare


Ordens Grand Vicar, H.S.H. Vittorio Galloppini, vid öppnandet av Investituren


Ordens Grand Spiritual Prior, H.E.Biskop Ronald Philippe Bär O.S.B inledsagas av Storprioratet Sveriges Almoner, tillika Korsbärare, Solveig Lagerholm.


Värdlandet Belgiens Storprior, Eric van Oppen, vid honnörsbordet, till synes nöjd efter ett väl genomfört GMCM.


Storprioratet Sveriges Prior emeritus, tillika en av grundarna av det svenska Storprioratet 1961, H.E. Eric M. Engzell, vilken vid 88 års ålder deltog i i detta GMCM.


Vår Storprior Björn J. Pettersson i glatt samspråk med Orden Grand Spiritual Prior, H.E.Biskop Ronald Philippe Bär O.S.B under den efterföljande middagen.


Ordens Grand Vicar, H.S.H Vittorio Galoppini, tillsammans med Ordens Grand Custodian Dame Helen Meli-Attard.


Storprioratet Sveriges Kansler Ingemar Staaf sedvanligt skålande med de svenska deltagarna. Här står Gunilla Ewerklou-Jönsson och Jan Jönsson i tur.


Storprioratets Nestor, den 89 årige Kapten Bengt Naéssen, flankerad av Jan Jönsson och sin dotter Kerstin.

Pilgrimsvandring Alvastra – Vadstena 16-17 juli

En av Storprioratets aktiviteter 2009 var den ca 50 km långa Pilgrimsvandring som 14 av Storprioratets medlemmar (samt 6 inbjudna personer) , under ledning av vår Prelat K-G Fridman, genomförde på Klosterleden i Östergötland den 16 och 17 juli 2009.


Samling inför Pilgrimsmarschen.


På väg


Andaktsstund med Storprioratets Prelat K-G Fridman


Paus


Paus

Pilgrimssammankomst med medaljutdelning och samvaro för berörda i Enebyberg den 29 augusti 2009. 

Pilgrimsmedaljen,  ”Crusaders Medal”,  PSLJ