Roslagsmarchen 2018

Under året arrangeras olika gemenskapsaktiviteter för Sankt LazarusOrdens medlemmar. Lördagen den 15 september vandrade ett tappert gäng Lazariter Roslagsmarschen. Fina fikastopp utmed havet. Backe upp och backe ner över stock och sten tills Albert Engströms atelje dyker upp mot horisonten och målet är nära!

 

Investitur i Helga Trefaldighets kyrka

2018 års Vårkapitel med Investitur avhölls lördagen den 5 maj i Uppsala

När Kommenderiet S:ta Birgitta i Uppsala står värd för en Investitur, äger denna traditionsenligt rum i Helga Trefaldighetskyrkan

HE Storprior har en sista genomgång med Ordens Grand Spiritual Prior, HE Biskop em. Bengt Wadensjö under överinseende av HSH Stormästaren Prins Pieter Cantacuzino.

Allt är redo inför HSH Stormästarens intåg.Vid Altaret fr.vänster HE Biskop em. Bengt Wadensjö, HH The Grand Vicar Prins Vittorio Galoppini, HE Greven Storprior/Stormarskalken Björn J. Pettersson, Ordens denna dag nyutnämnde Kansler Jan Sjöblom, den Internationella Insignieansvariga Baronessan Solveig Lagerholm samt Tf Svärdbäraren Broder Peter Edelsvärd.

HSH Stormästaren, Prins Pieter Cantacuzino, framträder till Altaret för att förklara den solenna Investituren öppnad.

Vårmötets insignier prydligt exponerade i avvaktan på att bli välsignade.

Den kvinnliga postulanten Gunilla Sjösten efter sitt upptagande i MHOSLJ.


De tvenne denna dag till StorOfficerare av andra graden befordrade Bröderna Peder Norman samt Henrik Husgafvel.

Den nyutnämnde Delegaten för Delegationen S:ta Helena, med säte i Jönköping, Kommendören Daniel Darelli.

Ordens nye Webmaster, StorOfficeren av första graden Fredrik Topplund, avlägger sin edsförbindelse, beskådad av bl.a. HE Ernst von Steyskal, Prior i Österrike, tillika ledamot av Suprima Konciliet, med hustru Andrea.


Celebert gästbesök av den katolske Ärkebiskopen Ezio Scaglione från Italien.

Välbesökt årsmöte efter väl genomförd Investitur.

Stadgeenliga Årsmötesförhandlingar under ledning av HE Storprior, Kansler Jan Sjöblom samt HE Solveig Lagerholm, samordningsansvarig.

Tf Marskalken HE Chevalier Prior Geoff Erici, dubbas till Baron i Vasasalen på Uppsala Slott.

Ordens Grand Spiritual Prior, HE Biskop em Bengt Wadensjö, erhåller vid samma tillfälle sin utnämning till Greve.

HE Storpriors avslutande tal till deltagarna.

Insamling 2017

Under 2017 har Sankt LazarusOrdens kläd- och varuinsamling gett ett gott resultat, med ett varuvärdet av ca. 180. 000 kr. Tack vare vårt samarbetsavtal med Pelican Self Storage i Täby/Stockholm, har vi kunnat samla ihop alla gåvor och överlämna dessa till vår bidragsmottagare Myrorna.

Bild1. Myrornas lastbil utanför Pelicans förråd i Täby/Stockholm.

Bild2. Förrådstömning av årets insamlade gåvor.

Bild3&4. Ilastning av insamlade flyttlådor (72 st.) samt plastsäckar (11 st.), till ett uppskattat varuvärde av ca. 180.000 kr.