Investitur i Danderyds kyrka

Storprioratet Sverige genomförde årets Investitur den 16 maj, tillika den första i Danderyds 1100-tals kyrka. Av bilderna nedan framgår såväl Ordensledning, officianter samt upptagandet av nya medlemmar.


Förberedelse för intåg i kyrkan. Fanbärare Lars Lagerström tar täten.


Inför Investiturens öppnande.
Storprioratets Prelat K-G Fridman, Ordens Grand Vicar H.S.H Vittorio Galloppini, Storprior H.E.Björn J. Pettersson, Svärdbärare Lennart Hedengran och Kansler Ingemar Staaf.


Installation av några av årets nya medlemmar.

Den efterföljande Festmåltiden avhölls på Best Western Täby Parks Penthouse


Sankt Lazarusordens Högste Styresman, Grand Vicar H.S.H Vittorio Galoppino, omgiven av vår Storprior Björn J. Pettersson och Storprioratets Kansler Ingemar Staaf.


Fördrink inför Festmåltiden. I förgrunden syns Storprioratets nestor, den 91-årige Kaptenen Bengt Naessén.

Festmåltid på Best Western Täby Parks Penthouse

Välgörenhetsgala 13 september

VÄLGÖRENHETSGALA
LÖRDAGEN DEN 13:E SEPTEMBER, KL 15.00
I FINSKA KYRKAN
SLOTTSBACKEN 2, STOCKHOLM

Andrew canning Musica Picante Carl-Magus Billström
ANDREW CANNING
OrgelLENNART ERICSSON
Konferencier
MUSICA PICANTE
Catarina Lundgren, sopran
Catharina Ericsson, violin
Monica Jönsson, cello
Wilhelm Schaaf, piano
CARL-MAGNUS BILLSTRÖM
Baryton

Verk av bl.a. J. S. Bach, W. A. Mozart, J. Sibelius, G. Puccini och G. Verdi framföres.

Konserten är ett samarrangemang mellan Finska Församlingen, Stockholms Stadsmission och Sankt LazarusOrden, där behållningen oavkortat går till Stadsmissionens hjälpverksamhet.

Konsertbiljetter á 200:-/st reserveras och köpes hos Stockholms Stadsmission, Stortorget 3. Telefon 08-78 78 600.

Försäljning av ev. kvarvarande biljetter kommer att äga rum konsertdagen från kl. 14.00 i kyrkan.

Låt oss tillsammans leva upp till devisen:
”INGEN KAN HJÄLPA ALLA, MEN ALLA KAN HJÄLPA NÅGON”
Finska Kyrkan Sankt LazarusOrden Stockholms Stadsmission

Investitur, Finska Kyrkan

Lördagen den 17 maj genomfördes i Stockholm Storprioratet Sveriges årliga Investitur med Årsmöte och därefter följande festmåltid.

Traditionsenlig plats för Investituren var Finska Kyrkan på Slottsbacken. Den efterföljande festmåltiden avnjöts i Stadsmissionens Festvåningars Riddarsal i Grillska Huset vid Stortorget.

Inmarsch
(Korsbärare är Storprioratets Almoner Solveig Lagerholm)

Ordens Grand Vicar öppnar Investituren
(H.E. Vittorio Galoppino di Carpenedolo)


Ordens Prelat K-G Fridman välsignar Ordenstecknen


Ordens Exekutiva Ledning samlad vid festmiddagen i Riddarsalen (H.E. Björn J. Pettersson, H.E. Vittorio Galoppino samt H.E Dame Helen Meli Attard)

Välgörenhetskonsert i Finska kyrkan, Stockholm

Den 10 november 2007 anordnades en välgörenhetskonsert i Finska Kyrkan, Slottsbacken i Stockholm. Detta högt uppskattade evenemang var arrangerat av Storprioratet Sverige i samarbete med Finska Församlingen.

 

Storprioratets Director Musices Lennart Ericsson CLJ ledde Välgörenhets- konserten. Härutöver deltog Carl-Magnus Billström (Baryton), Domkyrkoorganist Andrew Canning, OLJ (Orgel), Rebecka Ericsson (Cello) samt Konsertmästare Catharina Ericsson (Violin).

Musiken som framfördes var hämtad från verk av J. S. Bach, W. A. Mozart och C. Saint-Saëns m fl.

Evenemangets behållning gick – helt i Ordens anda – oavkortat till Stadsmissionen i Stockholms hjälpverksamhet bland behövande och sjuka.

Efter Välgörenhetskonserten belönades de deltagande musikerna av Storprior Björn J. Pettersson med Sankt LazarusOrdens Bronsmedalj (MBMLJ) som tack för sina insatser.