In Memoriam – H.E. Visconten Eric M. Engzell

Ett värdigt avskedstagande av Sankt LazarusOrdens svenske Nestor och Instiftare H.E. Visconten Eric M. Engzell, fd Prior emeritus, vid den fina akten i Djursholms Kapell onsdagen den 17/10 2018. Som framgår, var kistan draperad med  vårt eget stilfulla Bårtäcke och dekorerad med den avlidnes högsta utmärkelsetecken. Vid begravningen deltog bl.a. HSH Stormästaren samt andra ledande Lazarusföreträdare för det svenska Storprioratet samt
Bröder från flera andra Ordenssällskap.

Sankt LazarusOrden i Sveriges avskedshälsning bestod av denna vackra krans.

Roslagsmarchen 2018

Under året arrangeras olika gemenskapsaktiviteter för Sankt LazarusOrdens medlemmar. Lördagen den 15 september vandrade ett tappert gäng Lazariter Roslagsmarschen. Fina fikastopp utmed havet. Backe upp och backe ner över stock och sten tills Albert Engströms atelje dyker upp mot horisonten och målet är nära!