Internationellt Stormästarmöte, GMCM 2022

Storprioratet Sverige står som tidigare meddelat värd för nästkommande
Internationella Stormästarmöte, GMCM, med deltagare från hela Europa.

Med anledning av den extraordinära situation som nu råder i Sverige och
övriga världen p.g.a Covid-19 pandemin, planeras denna sammankomst till 2022.

Separat inbjudan med närmare detaljer distribueras så snart dessa föreligger.

Nytt datum för investitur 2021

Med anledning av den extraordinära situation som nu råder i Sverige och
övriga världen p.g.a Covid-19 pandemin, har Ordensledningen för
Storprioratet Sverige beslutat att ställa in tidigare aviserat Höstkapitel med
Investitur, vilket skulle ha ägt rum lördagen den 26 september 2020.

Istället planerar Storprioratet Sverige att genomföra ett helsvenskt Vårkapitel
med Investitur lördagen den 15 maj 2021. Givetvis med reservation för
utvecklingen av den rådande pandemin

Plats för Investituren blir som tidigare aviserat Danderyds Kyrka, ca 1 mil norr
om Stockholm, med utmärkta kommunala förbindelser från Stockholm City,
med intagande av efterföljande Galamiddag å Östergårds Festlokaler.

Inbjudan digitalt möte hösten 2020

Kommenderiet Sankt Göran bjuder tillsammans med Delegationen Sankta Helena in till en
”Stund i juletid” på torsdag 17 december 2020 kl 19:00 – 20:30 för en andakt i advent på
internationella Sankt Lazarusdagen.

Program
19:00 Kommendator Thomas Erlandsson inleder kvällen.
19:05 Storprior Björn J. Pettersson hälsar välkommen.
19:15 Andakt i advent från Södra Vings kyrka i Ulricehamn.
Daniel Darelli bjuder på kloka ord och vacker sång.
20:00 ”Samkväm” för de som så önskar…
20:30 Avslutning

Vi vill gärna att ni föranmäler er – för att vi ska kunna veta vem som vill vara med på detta
evenemang. Svara därför på detta meddelande och glöm inte att betala in sedvanlig avgift om 50 kr
(till ordens välgörenhetsarbete) innan mötet. Det gör du som vanligt via Sankt Lazarus Orden Swish
nr 123 160 6912 eller via Bankgiro nr 5634-3262.

Du är naturligtvis välkommen att delta även om du inte har föranmält dig.
Läs mer i per e-mail separat utsänd inbjudan! Du behöver inte installera något på din dator utan kan
enkelt ansluta dig till mötet – genom att klicka på en länk.

Välkomna!
Med bästa Lazarus-hälsningar,

Thomas Erlandsson, Kommendator

Kristina Ekstrand-Dahlberg, Vice Kommendator

Nytt datum för investitur 2020

Med anledning av den extraordinära situtation som nu råder i Sverige och övriga världen, har Ordensledningen för Storprioratet Sverige beslutat att flytta fram datumet för Vårkapitlet med Investitur, vilket tidigare aviserats till lördagen den 30 maj 2020.

Istället planerar Storprioratet Sverige i år att genomföra sitt Höstkapitel med Investitur lördagen den 26 september 2020.

Plats för Investituren blir som tidigare aviserat Danderyds Kyrka, ca 1 mil norr om Stockholm, med utmärkta kommunala förbindelser från Stockolm City, med intagande av efterföljande Galamiddag å Östergårds Festlokaler.

Separat inbjudan med närmare detaljer distribueras så snart dessa föreligger.

Enligt uppdrag,

Jan Sjöblom, KCLJ-J
Kansler