Internationellt Stormästarmöte, GMCM 2021

Storprioratet Sverige står som tidigare meddelat värd för nästkommande
Internationella Stormästarmöte, GMCM, med deltagare från hela Europa.
Detta möte är f.n. planerat att genomföras under hösten 2021, likaså givetvis
med reservation för utvecklingen av den rådande pandemin.

Separat inbjudan med närmare detaljer distribueras så snart dessa föreligger.